LIEBHERR - LTM1500 - 8.1 (500 tấn)

LIEBHERR - LTM1500 - 8.1 (500 tấn)
In Stock
Liên hệ
Đức

Loại: HYDRO CRANE

Model: LIEBHERR-LTM 1500-8.1

Trọng tải: 500 tấn

đang cập nhật