Trang chủ Thiết bị Sà lan cẩu

Sà lan cẩu

Một số hình ảnh thiết bị Máy phát điện, sà lan, búa diezen

Danh sách thiết bị Máy phát điện, sà lan, búa diezen

Loại/TypeModelnsx/YearCapacity
Sà lan/Barge30.5m x 96.6m x 6.1m201111000 ton
Sà lan/Barge27.5m x 100m x 6.1m20079036 ton
Sà lan/Barge24.3m x 85.3m x 5.49m20047085 ton
Sà lan/Barge30m x 100m x 5m20117400 ton
Sà lan/Barge24.5m x 76m x 4.88m20075400 ton
Sà lan/Barge21m x 72m x 4.5m20153800 ton
Sà lan/Barge16m x 54m x 3.5m20151800 ton
Sà lan/Barge19m x 72m x 3.5m20152200 ton
Sà lan/Barge15m x 50m x 3.3m20091600 ton
Cẩu xích/ Crawler craneIHI CCH1000-51999120 ton
Cẩu xích/ Crawler craneIHI CCH1500E1995150 ton
Cẩu xích/ Crawler craneIHI CCH1500-31995150 ton
Cẩu xích/ Crawler craneHitachi KH700-21995150 ton
Cẩu xích/ Crawler craneIHI CCH20002005200 ton
Cẩu xích/ Crawler craneIHI CCH25002011250 ton
Cẩu xích/ Crawler craneKobelco 7250-2F2008250 ton
Cẩu xích/ Crawler craneKobelco 73002002300 ton
Búa diezen/Hammer diezelDelmag D125-32201712,5 ton
Búa diezen/Hammer diezelStarke HD10002017,202010 ton
Búa diezen/Hammer diezelStarke HD8020107.2 ton
Búa diezen/Hammer diezelKobelco KB8020018 ton
Búa rung/Vibro HammerTomen 90kw200790kw
Búa rung/Vibro HammerTomen 120kw2005120kw
Búa rung/Vibro HammerTomen 240kw2003240kw
Búa rung/Vibro HammerTomen 300kw2003300kw
Sản phẩm khác
+84 903 229 395