Trang chủ Thiết bị Xe nâng hàng

Xe nâng hàng

Tham khảo 1 số thiết bị xe nâng hàng

Hình ảnh 1 số thiết bị xe nâng hàng

Danh sách thiết bị xe nâng hàng

BrandTypeEngineWorking height (m)Cap. Max (T)Year
SumitomoFD50PllD3.05.02002
KomatsuFD70HD-8D2.77.02004
KomatsuFD70-5D2.77.01998
KomatsuFD10-6D3.0102001
TCMFHD150ZD3.0151999
KomatsuFD150-5D3.0151998
Sản phẩm khác
+84 903 229 395