Trang chủ Thiết bị Cẩu tự hành

Cẩu tự hành

Danh sách thiết bị Cẩu tự hành

Lifting CapacityManufacturer of CranesModel of cranesManufacturer of TrucksModel of TruckLoad Chart(s)
3UNICUR-V344HyundaiHD120 – 5T
5SoosanSCS513HyundaiHD170 – 8T
6DongyangSS1406HyundaiHD170 – 8T
7SoosanSCS746LHyundaiHD250 – 15T
9DongyangSS1926LBHyundaiHD250 – 15T
7CSMCSS106Hyundai, DaewooHD250 – 15T
12SoosanSCS1015LSHyundaiHD250 – 15T
10DongyangSS2725 (SS2515)DongFeng, SamsungDFL1250A2 – 15T
10DongyangSS2725LB (SS2515LB)HyundaiHD250 – 15T
10SoosanSCS1015LSHyundaiGOLD – 25T
11CSMCSS300DaewooK7CEF – 15T
15CSMCSS500HyundaiTRAGO – 25T
15DongYangSS3506DongFengC320 – 19T
Sản phẩm khác
+84 903 229 395