Trang chủ Thiết bị Cẩu xích dưới 100 tấn

Cẩu xích dưới 100 tấn

Danh sách thiết bị Cẩu xích dưới 100 tấn

Xem từ dòng 10 tới dòng 17

Danh sách thiết bị Cẩu xích dưới 100 tấn nằm trong bảng danh sách thiết bị Cẩu xích

Cap (T)ManufacturerModelBoom (m)Jib (m)Load Chart(s)
40SumitomoSC400-2330Load Chart
45Kobelco7045330Load Chart
50SumitomoSC500-2360Load Chart
50KobelcoBM500360Load Chart
50RBCH50360Load Chart
80SumitomoLS218RH420Load Chart
80HitachiKH300-3510Load Chart
Sản phẩm khác
+84 903 229 395