Trang chủ Thiết bị Cẩu xích trên 200 tấn

Cẩu xích trên 200 tấn

Danh sách thiết bị Cẩu xích trên 200 tấn

Xem từ dòng 1 tới dòng 3

Danh sách thiết bị Cẩu xích trên 200 tấn nằm trong bảng danh sách thiết bị Cẩu xích

Cap.(T)
Manufacturer
Model
Boom (m)
Jib (m)
Load Chart(s)
1350LiebherrLR11350fullfullLoad Chart
1250Terex DemagCC6800fullfullLoad Chart
800ZoomlionZCC9800WfullfullLoad Chart
750LiebherrLR1750fullfullLoad Chart
650Terex DemagCC3800-1fullfullLoad Chart
600LiebherrLR1600/2fullfullLoad Chart
500SumitomoCT10000fullfullLoad Chart
300Kobelco73009754Load Chart
250Hitachi – SumitomoSCX25006731Load Chart
250IHICCH2500>6330Load Chart
250Kobelco7250-2F76.230.5Load Chart
Sản phẩm khác
+84 903 229 395