Trang chủ Thiết bị Cẩu xích từ 100 – 200 tấn

Cẩu xích từ 100 – 200 tấn

Danh sách thiết bị Cẩu xích từ 100 – 200 tấn

Xem từ dòng 4 tới dòng 9

Danh sách thiết bị Cẩu xích từ 100 – 200 tấn nằm trong bảng danh sách thiết bị Cẩu xích

Cap.(T)
Manufacturer
Model
Boom(m)
Jib(m)
Load Chart(s)
120IHICCH1000-57544Load Chart
150IHICCH1500E540Load Chart
150IHICCH1500-37324Load Chart
150HitachiKH700-26013Load Chart
150Kobelco7150600Load Chart
200IHICCH2000-57230Load Chart
Sản phẩm khác
+84 903 229 395